ทรัพย์สินทั้งหมด
 ทรัพย์สินขายทอดตลาด
 ทรัพย์สินพร้อมขาย
  ท่านมีทรัพย์สินเก็บไว้ในแค็ตตาล็อค ส่วนตัวจำนวน 0  ชิ้น  
 
 
สมัครสมาชิกง่ายๆกับ Capital Services
Group เพื่อรับสิทธิประโยชน์ มากมาย
 สมัครสมาชิก
 สิทธิประโยชน์สมาชิก
 ประเภทบริษัทนายหน้า
  วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
  จำนวนปีการผ่อนชำระบ้าน
  คำนวนยอดผ่อนบ้านรายเดือน
  ตารางอัตราผ่อนชำระรายเดือน
  อัตราผ่อนชำระเปรียบเทียบ
 
ทั้งหมด [27] หน่วย
 
ทั้งหมด [9] หน่วย
 
ทั้งหมด [6] หน่วย
 
ทั้งหมด [6] หน่วย
 
ทั้งหมด [48] หน่วย
 
   ทั้งหมด [0] หน่วย
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
 
 
 
   
  

  สถานที่: ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ครั้งที่ 1: 23 พฤษภาคม 2556
  ครั้งที่ 2: 13 มิถุนายน 2556
  ครั้งที่ 3: 4 กรกฏาคม 2556
  ครั้งที่ 4: 25 กรกฏาคม 2556
  ครั้งที่ 5: 15 สิงหาคม 2556
  ครั้งที่ 6: 5 กันยายน 2556
  สถานที่: ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
  ครั้งที่ 1: 15 พฤษภาคม 2556
  ครั้งที่ 2: 5 มิถุนายน 2556
  ครั้งที่ 3: 26 มิถุนายน 2556
  ครั้งที่ 4: 17 กรกฏาคม 2556
  ครั้งที่ 5: 7 สิงหาคม 2556
  ครั้งที่ 6: 28 สิงหาคม 2556
  สถานที่: ณ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 2 (บางขุนนนท์)
  ครั้งที่ 1: 15 พฤษภาคม 2556
  ครั้งที่ 2: 5 มิถุนายน 2556
  ครั้งที่ 3: 26 มิถุนายน 2556
  ครั้งที่ 4: 17 กรกฏาคม 2556
  ครั้งที่ 5: 7 สิงหาคม 2556
  ครั้งที่ 6: 28 สิงหาคม 2556
  สถานที่: ณ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 (มีนบุรี)
  ครั้งที่ 1: 16 พฤษภาคม 2556
  ครั้งที่ 2: 6 มิถุนายน 2556
  ครั้งที่ 3: 27 มิถุนายน 2556
  ครั้งที่ 4: 18 กรกฏาคม 2556
  ครั้งที่ 5: 8 สิงหาคม 2556
  ครั้งที่ 6: 29 สิงหาคม 2556
   
ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องการเข้าสู้ราคาให้ถี่ถ้วน เช่น สถานที่ตั้ง สภาพทรัพย์ หนี้สินค้างชำระ ฯลฯ
ตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ วัน และเวลาที่จัดการขายทอดตลาด
เตรียมแคชเชียร์เช็ค หรือเงินสดในการลงชื่อเพื่อเข้าสู้ราคา
เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้องสำหรับผู้เข้าร่วมสู้ราคา
อ่านต่อ