ทรัพย์สินทั้งหมด
 ทรัพย์สินขายทอดตลาด
 ทรัพย์สินพร้อมขาย
  ท่านมีทรัพย์สินเก็บไว้ในแค็ตตาล็อค ส่วนตัวจำนวน 0  ชิ้น  
 
 
สมัครสมาชิกง่ายๆกับ Capital Services
Group เพื่อรับสิทธิประโยชน์ มากมาย
 สมัครสมาชิก
 สิทธิประโยชน์สมาชิก
 ประเภทบริษัทนายหน้า
  วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
  จำนวนปีการผ่อนชำระบ้าน
  คำนวนยอดผ่อนบ้านรายเดือน
  ตารางอัตราผ่อนชำระรายเดือน
  อัตราผ่อนชำระเปรียบเทียบ
 
ทั้งหมด [33] หน่วย
 
ทั้งหมด [13] หน่วย
 
ทั้งหมด [29] หน่วย
 
ทั้งหมด [1] หน่วย
 
ทั้งหมด [24] หน่วย
 
   ทั้งหมด [5] หน่วย
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
 
 
 
   
  

  สถานที่: สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 6
  เวลา: 9:00 - 16:00
  ครั้งที่ 1: 21 มีนาคม 2559
  ครั้งที่ 2: 11 เมษายน 2559
  ครั้งที่ 3: 2 พฤษภาคม 2559
  ครั้งที่ 4: 23 พฤษภาคม 2559
  ครั้งที่ 5: 13 มิถุนายน 2559
  ครั้งที่ 6: 4 กรกฏาคม 2559
  สถานที่: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
  เวลา: 9:00 - 16:00
  ครั้งที่ 1: 24 พฤษภาคม 2559
  ครั้งที่ 2: 14 มิถุนายน 2559
  ครั้งที่ 3: 5 กรกฏาคม 2559
  ครั้งที่ 4: 26 กรกฏาคม 2559
  ครั้งที่ 5: 16 สิงหาคม 2559
  ครั้งที่ 6: 6 กันยายน 2559
  สถานที่: สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1
  เวลา: 9:00 - 16:00
  ครั้งที่ 1: 24 พฤษภาคม 2559
  ครั้งที่ 2: 14 มิถุนายน 2559
  ครั้งที่ 3: 5 กรกฏาคม 2559
  ครั้งที่ 4: 26 กรกฏาคม 2559
  ครั้งที่ 5: 16 สิงหาคม 2559
  ครั้งที่ 6: 6 กันยายน 2559
  สถานที่: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
  เวลา: 9:00 - 16:00
  ครั้งที่ 1: 14 มิถุนายน 2559
  ครั้งที่ 2: 5 กรกฏาคม 2559
  ครั้งที่ 3: 26 กรกฏาคม 2559
  ครั้งที่ 4: 16 สิงหาคม 2559
  ครั้งที่ 5: 6 กันยายน 2559
  สถานที่: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
  เวลา: 9:00 - 16:00
  ครั้งที่ 1: 25 พฤษภาคม 2559
  ครั้งที่ 2: 15 มิถุนายน 2559
  สถานที่: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
  เวลา: 9:00 - 16:00
  ครั้งที่ 1: 24 พฤษภาคม 2559
  ครั้งที่ 2: 14 มิถุนายน 2559
  ครั้งที่ 3: 5 กรกฏาคม 2559
  ครั้งที่ 4: 26 กรกฏาคม 2559
  ครั้งที่ 5: 16 สิงหาคม 2559
  ครั้งที่ 6: 6 กันยายน 2559
   
ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องการเข้าสู้ราคาให้ถี่ถ้วน เช่น สถานที่ตั้ง สภาพทรัพย์ หนี้สินค้างชำระ ฯลฯ
ตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ วัน และเวลาที่จัดการขายทอดตลาด
เตรียมแคชเชียร์เช็ค หรือเงินสดในการลงชื่อเพื่อเข้าสู้ราคา
เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้องสำหรับผู้เข้าร่วมสู้ราคา
อ่านต่อ