ทรัพย์สินทั้งหมด
 ทรัพย์สินขายทอดตลาด
 ทรัพย์สินพร้อมขาย
  ท่านมีทรัพย์สินเก็บไว้ในแค็ตตาล็อค ส่วนตัวจำนวน 0  ชิ้น  
 
 
สมัครสมาชิกง่ายๆกับ Capital Services
Group เพื่อรับสิทธิประโยชน์ มากมาย
 สมัครสมาชิก
 สิทธิประโยชน์สมาชิก
 ประเภทบริษัทนายหน้า
  วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
  จำนวนปีการผ่อนชำระบ้าน
  คำนวนยอดผ่อนบ้านรายเดือน
  ตารางอัตราผ่อนชำระรายเดือน
  อัตราผ่อนชำระเปรียบเทียบ
 
ทั้งหมด [5] หน่วย
 
ทั้งหมด [6] หน่วย
 
ทั้งหมด [6] หน่วย
 
ทั้งหมด [0] หน่วย
 
ทั้งหมด [4] หน่วย
 
   ทั้งหมด [0] หน่วย
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
 
 
 
   
  

   
ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องการเข้าสู้ราคาให้ถี่ถ้วน เช่น สถานที่ตั้ง สภาพทรัพย์ หนี้สินค้างชำระ ฯลฯ
ตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ วัน และเวลาที่จัดการขายทอดตลาด
เตรียมแคชเชียร์เช็ค หรือเงินสดในการลงชื่อเพื่อเข้าสู้ราคา
เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้องสำหรับผู้เข้าร่วมสู้ราคา
อ่านต่อ